Lex-Pat, Kancelaria Patentowa, Iwona Brodowska.


Jesteśmy kancelarią działającą na rynku od ponad 20 lat, mamy doświadczenie nie tylko w zgłoszeniach wynalazków, ale również w sprawach spornych dotyczących naruszeń patentów i znaków. Zajmujemy się w szczególności zgłaszaniem wynalazków z dziedziny medycyny, chemii, biochemii, biotechnologii. Doradzamy we wszystkich sprawach związanych z ochroną własności intelektualnej, chętnie służymy naszym klientom profesjonalnym wsparciem merytorycznym w każdej sprawie. 

Patent

Patent chroni wynalazki – rozwiązania techniczne, takie jak nowy lub ulepszony produkt, metoda lub urządzenie. Pozwala on zapobiec temu, aby Państwa wynalazek był po prostu kopiowany przez innych. Patent jest prawem przyznawanym przez odpowiednie organy, ważnym przez okres maksymalnie 20 lat. Po wygaśnięciu patentu technologii może używać każdy.

Rzecznik Patentowy


Zawód rzecznika patentowego ma za sobą długą tradycję. W Polsce narodził się wraz z odrodzonym po rozbiorach państwem. Już 13 grudnia 1918 r. Naczelnik Państwa wydał Dekret Tymczasowy o Urzędzie Patentowym, w którym poruszono kwestię pełnomocników:

„Strony mogą występować w Urzędzie Patentowym bądź osobiście, bądź przez pełnomocników. Pełnomocnikami mogą być osoby mieszkające w Polsce, z wyższym, zwłaszcza technicznym wykształceniem, wciągnięte przez Urząd na listę pełnomocników.”

(dekret Naczelnika Państwa z 1918 roku, Dziennik Praw, nr 21, poz. 66)